This module will provide important and useful information on digital competence. You will acquire an insight on the importance of digital competence on nowadays through a number of links, websites, tools and applications which can make your professional or student life easier. It will provide a number of useful tutorial videos on how to use some important applications, links on where to download the apps and other information, which can be helpful for learning and getting more experience.

Learning Goals

 • To get to know what digital competence is and how it can be used to improve our skills
 • Create and edit digital content
 • Store, manage, and organise digital data, information and content
 • Locate and retrieve digital data, information and content
 • Judge the relevance of the source and its content
 • Be aware of the environmental impact of digital technologies and their use

Learning Outcomes

 • Make our working life easier or facilitate job search
 • Keeping up-to-date with the digital evolution
 • Interact, communicate and collaborate through digital technologies while being aware of cultural and generational diversity
 • Protect devices, content, personal data and privacy in digital environments
 • Identifying and resolve needs and problems in digital environments
 • Using digital tools to innovate processes and products


Пазарът на труда непрекъснато се променя... трябва да си ДАДЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТ!

Уменията да говорите пред публика ще ви помогнат да получите нужното внимание

Знания основно послание - когато тялото ви помага да получите желаната от вас работа

Потърсете работа по "правилния" начин - наистина е важно да зададете целите си, да оцените

компетенциите си, както и слабостите си

Да бъдеш способен да се справяш с критика на работното място е задължително

Този модул ще се съсредоточи върху ICL - Междукултурното обучение като инструмент за овластяване на бъдещите работници, които имат за цел да намерят работа в чужбина. Съдържанието на модула ще изведе работниците по път, включващ езикова бариера, адаптиране на обичаите и културата.